Categorii
ACCESORII NUNTA

INVITATII NUNTA

TEXTE NUNTA

021.3160157 / 0728.776.776 - Program :Luni-Vineri 10:00 -19:00 / Sambata 10:00 - 15:00 

Livrare in 24 - 48 h  (anumite produse au termen de executie mai mare)

Asamblarea invitatiilor este GRATUITA

(invitatiile stil papirus nu se monteaza, invitatiile care au un grad mai dificil de asamblare dureaza 4-5 zile)
office@invitatiipentrununta.ro

!!!!!!!!!

In acesta perioada unele produse sunt indisponibile sau au un termen de executie mai mare

Pentru a verifica diponibilitatea va rugam a ne contacta telefonic sau pe email

 


Texte Clasice


Text 1

                                                           “Uniţi sã fim în viaţã sã-nvingem tot ce vine,sã avem noroc în casã şi-n viaţã fericire”

Noi, .....................  şi ......................

pornind pe acelaşi drum presãrat cu fericire, dragoste şi înţelegere, vom face legãmânt cãsãtoriei, spre bucuria pãrinţilor noştri:

.......................................................................................................

în ziua de  ...................................., ora ..............., la Biserica..................................................

Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã, pe naşii noştri:

............................. şi ...........................

Vã aşteptãm sã ne bucurãm cu toţii începând cu ora .............. la Restaurantul ...............................................................


Text  2

                                                                                                                                                                                 Cu deosebitã plãcere, noi,

………..................................…………..

alãturi de pãrinţii noştri

……............………………………..…………………………………

dorim sã vã invitãm la celebrarea cununiei religioase care se va oficia

 în ziua de ……………………….,ora………… la Biserica …………………………..

Cei ce ne vor fi alãturi sunt naşii noştri

………………………………..

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc, începând cu orele … la Restaurantul ……...............………………..

Vã aşteptãm cu drag !


Text 3

                                                                                                Două suflete pereche,

………………………………….

vã invitã sã fiţi alãturi la celebrarea cãsãtoriei lor

........................................

spre mulţumirea pãrinţilor

……………………...……………………….  ………………………………………………………..

Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali le vor fi naşii

……………………………………………………………

Cununia religioasã se va oficia la Biserica …………………………., ora ………

Bucuria cãsãtoriei dorim sã o trãim împreunã la Restaurantul ……………………, începând cu ora ……

Vã aşteptãm cu drag!


Text  4

                                                                             Dragostea şi Dumnezeu i-au adus împreunã pe

……………………………………..

care cu binecuvântarea pãrinţilor

……………………………………………………………..……………………………….

şi a naşilor ……………………………………………..

vor depune “Jurãmântul iubirii pe viaţã”,
................................................(data), orele………… la Biserica ……………………………………..
Vã aşteptãm sã sãrbãtorim împreunã fericitul eveniment  la Restaurantul….…………………………..începând cu orele ………….

„Vechii greci spuneau cã la început,  bãrbatul şi femeia formau o singurã sferã, dar zeii, temându-se cã o asemenea perfecţiune a formei

ar putea sã le ia locul, au despicat toate sferele în douã şi le-au aruncat pe Pãmânt ! De atunci fiecare jumãtate îşi cautã cealaltã jumãtate”


Text 5

   Într-o frumoasã zi de…………………………,noi,……………………………………..
vom pãşi plini de speranţã în Casa Domnului, Biserica …………………….orele …,spre a ne dãrui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.

Şi cum nimeni în clipe de bucurie, nu vrea sã fie singur …v-am ales pe Dumneavoastrã, alãturi de dragii noştri pãrinţi:

……………………………………………………………………………………………………

îndrumaţi şi ocrotiţi de naşii: …………………………………………

Vã vom întâmpina cu o cupã de şampanie la Restaurantul  …………………………..orele……, unde va avea loc sãrbãtorirea festivã a evenimentului.

Vã aşteptãm cu bucurie sã ne fiţi alãturi!


Text 6

Vã invitãm sã participaţi la momentul în care… douã vieţi devin una, douã jumãtãţi devin un întreg, doi prieteni devin soţ şi soţie.

În deplinã întelegere şi iubire,
……………………şi …………………..

îşi încep propria lor poveste pe care şi-o doresc plinã de soare şi fericire

pe data de ………………………….orele ………………, la Biserica ………………………………………..,
alãturi de pãrinţii lor
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Le vor veghea acest început de drum naşii lor
………………………………………………………..
Toţi cei care doresc li se pot alãtura la aceastã sãrbãtoare la Restaurantul ………………………,începând cu orele ……………..
Vã aşteptãm cu bucurie sã ne fiţi alãturi!


Text 7

Viaţa ne-au dãruit-o pãrinţii

……………. şi ………….................................        ...........................…. ………... şi …………
Fericirea ne-o fãurim noi
………………….. şi ………………..
Binecuvântarea ne-o vor da naşii ………………….. şi …………………..

Iar bucuria cãsãtoriei noastre am dori  sã o trãim împreunã cu Dumneavoastrã ………………..(data), ora ….. la Biserica …………………………

Felicitãrile şi masa tradiţionalã vor avea loc la Restaurantul………………………..., începînd cu ora ………...

Vã mulţumim cã sunteţi alãturi de noi!


Text 8

       Un suflet cald sã mã-nţeleagã, L-am cãutat o viaţã-ntreagã, Sã fie a mea, sã fie al meu, Acum pornim uniţi pe-acelaşi drum.

Noi, ……………….. şi ……………..

pornind pe acelaşi drum presãrat cu fericire,  dragoste şi înţelegere, vom face legãmântul cãsãtoriei spre bucuria pãrinţilor noştri,

…………………… şi ……………       ..................................................... …………. şi …………….

Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã, pe naşii noştri,………………… şi ………………….

Vã aşteptãm sã ne bucurãm cu toţii la Restaurantul……………………………….., începând cu ora ……………..

Vã aşteptãm cu drag!


Text 9

Fie ca ziua de ……………………….,sã rãmânã o zi de neuitat în inimile pãrinţilor noştri

……………… şi ……………….                                                    ……………… şi ……………

şi a noastrã ce pãşim pe drumul vieţii

…………………… şi …………………

Îndrumaţi vom fi cu mândrie şi satisfacţie de naşii

……………………… şi …………………….

care vor veghea ca iubirea noastrã sã se împlineascã prin Sfânta Taina a Cãsãtoriei datã de bunul Dumnezeu,

ce se va oficia la Biserica ……………………….., ora ……………

Ne vom simţi onoraţi sã vã avem alãturi de noi în ambianţa Restaurantului…………………………., începând cu orele ……..

Vã aşteptãm cu drag!


Text  10

    Din sinceră şi profundă iubire, noi,

……………………….. şi …………………….
am hotărât să ne unim în dragoste şi înţelegere şi sperăm ca ziua ………………………….. să rămână o clipă de neuitat în inimile părinţilor noştri:
……………………..……………………………………………………………..
Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi cu mândrie şi satisfacţie de naşii:
…………………….. şi ……………………..
care vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească prin Sfânta Taină a căsătoriei, ce se va oficia la Biserica ………………………., la ora ………….
Reuşita petrecerii va fi deplină dacă ne veţi onora cu prezenţa la Restaurantul……………………,începând cu ora…………….
Vă aşteptăm cu drag!


Text 11

Într-o zi specială………………………………….........
noi,
....................................................
alături de părinţii noştri
........................................................................………………………………………………..
vom păşi plini de fericire şi speranţă înaintea lui Dumnezeu pentru a pecetlui dragostea noastră cu binecuvântarea Lui.
Vă invităm să petreceţi alături de noi acest moment deosebit şi unic din viaţa noastră la Biserica ...................................................., ora .......
Masa şi felicitările vor avea loc la Restaurantul ..........................................începând cu ora .......
Naşii
........................................

Vã aşteptãm cu drag!


Text 12

Din iubire şi din convingere că data de

 ……………………………….......
va fi un moment unic şi de neuitat, noi,
……………………………………………………..
vă invităm alături de părinţii noştri
………………………........................................................………………………
şi naşii
.............................................................................
să ne onoraţi cu prezenţa la oficierea cununiei civile la …………………………………....., orele ...,

precum şi la celebrarea Cununiei Religioase la Biserica ………………………......, orele……………...
Şi pentru ca momentul acesta să fie unul special vă aşteptăm să sărbătorim împreună la Restaurantul……………........,începând cu orele …
Vă aşteptăm cu drag!


Text  13

Dragilor, Iată, a sosit vremea să vă anunţăm:
Noi doi, …………………………..............
Urmează să ne cununăm!
Naşii noştri,.............................................Vă pot confirma;
La fel, părinţii,..........................................
Ne vor fi alături pentru a fi siguri că vom spune “da”. Tare bucuroşi am fi dacă domniile voastre vor veni
Alături să ne fie, în data de ………………………………….,Atât la cununie, la Biserica ...................................., ora .........
Cât şi la veselie, la Restaurantul .................................. mai pe seara, la ora ………
Cu drag vă aşteptăm!


Text 14

Noi........................................
alături de părinţii
………...................................……..
călăuziţi de naşii
………...................................………….
cu sinceră şi fermă dorinţă de a da expresie deplină iubirii, ne vom uni în căsătorie în data de .............................
Plini de speranţă vom păşi în Casa Domnului, Biserica ....................................................., la ora ...........................
Masa şi felicitările vor avea loc la Restaurantul ..................................., la ora ...........
Vă aşteptăm cu drag!


Text 15

……………………………. şi ……………………………

împreună cu cei ce le-au vegheat paşii

………………………………….. …………………………. ………………………………..

au plăcerea de a vă invita ………………………..la oficierea cununiei religioase, care va avea loc la Biserica …………………….., ora………

Masa festivă va avea loc la Restaurantul……………………………………. începând cu ora …………………………..

Suntem însoţiţi la început de drum de naşii noştri

……………….............şi…………………………..

Vă aşteptăm cu drag


Text  16

Familiile:
........................ şi ......................
Au onoarea şi bucuria de a vă anunţa căsătoria copiilor lor:
............................ şi .......................
Ceremonia religioasă va avea loc la orele ............., la Biserica .....................................,

cu binecuvântarea naşilor: ..................................
Vă invităm să sărbătorim mult aşteptatul eveniment la Restaurantul .............................începând cu orele ....................

Vã aşteptãm cu drag!


Text 17

...........................................şi.........................................
care vor sa fie uniţi prin dragostea lui Dumnezeu au plãcerea de a vã invita
sã fiţi martori la unirea lor din dragoste în Sfânta Tainã a cãsãtoriei pe viaţã .....................................(data)

, orele ............., la Biserica....................................si la Restaurantul .................................

Naşii, ........................................................
Vã aşteptãm cu drag!


Text  18

................................şi ............................................................... şi ......................................
vă invităm să ne bucurăm împreună de această zi specială pentru copiii noştri
........................................ şi ...................................
în data de........................, la Biserica ................................................
ora ......................, când ei vor schimba verighetele şi vor primi binecuvântarea în faţa lui Dumnezeu, alături de naşii
................................. şi ......................
Iar apoi să marcăm acest moment deosebit prin tradiţionala petrecere, la Restaurantul .............................începând cu ora ...................

Vã aşteptãm cu drag!


Text  19

Cu inimile pline de bucurie şi emoţie, noi
............................. şi ......................
Alãturi de pãrintii noştri:
...................... şi ............................................... şi .........................

...........................................................................................................
avem deosebita plãcere de a vã invita la celebrarea cãsãtoriei noastre în data de ..........................Cununia civilã va avea loc la .................la ora .....
Momentul sfânt al legãrii destinelor noastre în fata lui D-zeu se va oficia la Biserica ................................................., la ora ................
Masa festivã va fi servitã la Restaurantul...................................., începând cu ora ..............
Ne vor fi aproape naşii:
............................... şi............................
Vã aşteptãm cu drag!


Text  20

................................ şi.............................
Au hotãrât sã­-şi uneascã sufletele şi inimile pentru totdeauna cu iubire

în data de........................................ la Biserica ..............................................
din...................................,ora ...................
alãturi de dragii lor pãrinţi:
........................... ....................................................................................................
şi de cei ce le vor veghea acest început de drum, naşii lor:
....................................... şi ............................
Doresc sã le fie alãturi la aceastãsãrbãtoare toti cei dragi,  la Restaurantul .................................................., la ora .....................
Vã aşteptãm cu drag!


Text  21

Ne-au dat viaţã şi ne-au crescut pãrinţii 
..............................................................................

...................................................................................

Aşa se face cã în dupã-amiaza zile de ................................ora............
Noi, ................................... şi ..............................
Ne vom uni destinele la Biserica..............................................
Cu îngerii deasupra noastrã vom primi binecuvântarea naşilor
................................ şi.............................
Vã aşteptãm cu drag sã sãrbãtorim acest eveniment la Restaurantul......................................... începând cu ora .........
“Nu trebuie sã fie înţelese sentimentele, Ele trebuie trãite”


Nunta şi botez


Text  22

Cu binecuvântarea părinţilor:

...........................şi..........................       
....................................................................
împreună cu naşii
..............................şi.............................,
noi,
................................... şi ................................
avem deosebita plăcere de a vă invita să ne fiţi alături la cununia religioasă şi botezul fiicei/fiului noastre/nostru,..................................................
ce vor avea loc în data de .............................. la Biserica ............................la orele................
Sărbătorirea evenimentelor se va desfăşura la Restaurantul.....................................................,începând cu orele........


Text  23

În cazul nostru
………………… şi …..………….
a fost putin altfel, dar poate tocmai  de aceea suntem mai fericiţi.
Mai întâi a venit pe lume fiul nostru/fiica noastrã ………….………………..
iar acum ne-am hotãrât ca pe data de ………………….odatã cu botezul fiului nostru (ora ………..)

 sã ne unim destinele în fata Domnului  la Biserica ………………………………… ,ora …..
Cei care ne vor îndruma paşii şi vor veghea ca iubirea noastrã sã se împlineascã vor fi naşii
………………… şi …………………
Ne vom simti onorati sã vã avem alãturi de noi, în ambianţa Restaurantului ………..……………,începând cu ora …..….


Text  24

......................... şi .........................

 Împreună cu cei ce le-au vegheat paşii au deosebita plăcere de a vă invita pe data de ................

să fiţi alături de ei la oficierea cununiei religioase şi la botezul fiului lor/fiicei lor..............................,

care vor avea loc la Biserica ......................începând cu orele .........,respectiv orele .......... 

Masa festivă va avea loc la Restaurantul ................................., orele.........

 Suntem însoţiţi la început de drum de naşii noştri ......................................


Texte Moderne


Text 25

Ar putea începe cu: "A fost odatã ca niciodatã...", aceeaşi poveste şi totuşi de fiecare datã alta.

..................…… și …………………..

îşi încep propria lor poveste de dragoste, pe care şi-o doresc plinã de soare şi fericire

 în ziua de................................., ora ........la Biserica....................................................

alãturi de dragii lor pãrinţi…………………........................................….și .............................…………………….

Doresc sã le fie alãturi alãturi la aceastã sãrbãtoare toţi cei dragi la Restaurantul....................................................., ora...........

Le vor veghea acest început de drum naşii lor.........................................................................

Vã aşteptãm cu drag!


Text  26

Au crezut cã lor,

………………………..şi ……………………..

nu li se va întâmpla...şi totuşi... spre bucuria pãrinţilor

..................................................................................................................................

împreunã cu naşii …………… şi……………….

au deosebita plãcere de a vã invita sã fiţi alãturi de ei la cununia religioasã ce va avea loc ………………………orele …., la Biserica ………………….

şi la petrecerea ce va începe la orele ……… la Restaurantul .................................................................

Vã aşteptãm cu drag!


Text 27

Un bãiat a întâlnit o fatã... Pentru a afla continuarea povestirii vã invitãm sã participaţi

în data de…………………, orele …………..la Biserica ………………………. , la celebrarea cãsãtoriei dintre

……………………și ………………..

Recepţia va avea loc la Restaurantul ……………………. orele ………

Pãrinţii

Fam. …………………..şi Fam……………….

alãturi de naşii …………………………………..

vã aşteaptã cu drag!


Text 28

Ĩn sfârşit ne-am hotãrât sã devenim oameni serioşi. Ne cãsãtorim. Dacã nu vã vine sã credeţi, dacã vreţi sã vã bucuraţi şi sã vã emotionati alãturi de noi,

...............................................…………………..

şi de pãrinţii noştri.......................................................................................................................................

atunci vã invitãm…………………………………, la cununia religioasa care va avea loc la Biserica …………………………….orele ………..

Seara va continua, între şampanie şi tort, la Restaurantul…………………………….. orele …………..

Zvonul care circulã este adevãrat. Şi noi ne-am gãsit naşii:

.................................................................................

Vã aşteptãm cu drag!

Text  29

Ĩn conformitate cu prevederile art. 1,privind Codul Familiei este citat

cetãţeanul …………………..

sã se prezinte personal şi în haine festive la…………………………. , în data de…………………….

unde primirea va fi fãcutã de reprezentantii organului de stat:

…………………………………si ………….………………

Citaţii prezenţi sunt obligaţi sã audieze eventuale discursuri şi sã contribuie activ la petrecere

şi sã contribuie activ la petrecere cântând şi dansând împreunã cu noi.

Nu sunt produse în această categorie.

                 

https://lh6.googleusercontent.com/-dalBKNIupnw/TfWpBvy-QvI/AAAAAAAABMg/RHxVN34Vo-I/s200/icon_satisfactie_garantata_200x156.png

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Medvi Design

Professional Website Design and Development