Texte Clasice

 0728.776.776

Asamblare Gratuita (durata max 3-5 zile)

Taxa urgenta (asamblare) 50 ron (24-48 h) + durata livrare curier

Taxa urgenta livrare (neasamblate) 35 ron (24h) + durata livrare curier

Invitatiile stil papirus nu se monteaza, invitatiile care au un grad mai dificil de asamblare dureaza 2 - 6 zile

(anumite produse au termen de executie mai mare)

Anumite invitatii pot lipsi de pe stoc momentan pentru a verifica stocul puteti da un tel. sau un email
office@invitatiipentrununta.ro

Texte Clasice

Texte Clasice


Text 1

                                                           “Uniţi sã fim în viaţã sã-nvingem tot ce vine,sã avem noroc în casã şi-n viaţã fericire”

Noi, .....................  şi ......................

pornind pe acelaşi drum presãrat cu fericire, dragoste şi înţelegere, vom face legãmânt cãsãtoriei, spre bucuria pãrinţilor noştri:

.......................................................................................................

în ziua de  ...................................., ora ..............., la Biserica..................................................

Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã, pe naşii noştri:

............................. şi ...........................

Vã aşteptãm sã ne bucurãm cu toţii începând cu ora .............. la Restaurantul ...............................................................


Text  2

                                                                                                                                                                                 Cu deosebitã plãcere, noi,

………..................................…………..

alãturi de pãrinţii noştri

……............………………………..…………………………………

dorim sã vã invitãm la celebrarea cununiei religioase care se va oficia

 în ziua de ……………………….,ora………… la Biserica …………………………..

Cei ce ne vor fi alãturi sunt naşii noştri

………………………………..

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc, începând cu orele … la Restaurantul ……...............………………..

Vã aşteptãm cu drag !


Text 3

                                                                                                Două suflete pereche,

………………………………….

vã invitã sã fiţi alãturi la celebrarea cãsãtoriei lor

........................................

spre mulţumirea pãrinţilor

……………………...……………………….  ………………………………………………………..

Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali le vor fi naşii

……………………………………………………………

Cununia religioasã se va oficia la Biserica …………………………., ora ………

Bucuria cãsãtoriei dorim sã o trãim împreunã la Restaurantul ……………………, începând cu ora ……

Vã aşteptãm cu drag!


Text  4

                                                                             Dragostea şi Dumnezeu i-au adus împreunã pe

……………………………………..

care cu binecuvântarea pãrinţilor

……………………………………………………………..……………………………….

şi a naşilor ……………………………………………..

vor depune “Jurãmântul iubirii pe viaţã”,
................................................(data), orele………… la Biserica ……………………………………..
Vã aşteptãm sã sãrbãtorim împreunã fericitul eveniment  la Restaurantul….…………………………..începând cu orele ………….

„Vechii greci spuneau cã la început,  bãrbatul şi femeia formau o singurã sferã, dar zeii, temându-se cã o asemenea perfecţiune a formei

ar putea sã le ia locul, au despicat toate sferele în douã şi le-au aruncat pe Pãmânt ! De atunci fiecare jumãtate îşi cautã cealaltã jumãtate”


Text 5

   Într-o frumoasã zi de…………………………,noi,……………………………………..
vom pãşi plini de speranţã în Casa Domnului, Biserica …………………….orele …,spre a ne dãrui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.

Şi cum nimeni în clipe de bucurie, nu vrea sã fie singur …v-am ales pe Dumneavoastrã, alãturi de dragii noştri pãrinţi:

……………………………………………………………………………………………………

îndrumaţi şi ocrotiţi de naşii: …………………………………………

Vã vom întâmpina cu o cupã de şampanie la Restaurantul  …………………………..orele……, unde va avea loc sãrbãtorirea festivã a evenimentului.

Vã aşteptãm cu bucurie sã ne fiţi alãturi!


Text 6

Vã invitãm sã participaţi la momentul în care… douã vieţi devin una, douã jumãtãţi devin un întreg, doi prieteni devin soţ şi soţie.

În deplinã întelegere şi iubire,
……………………şi …………………..

îşi încep propria lor poveste pe care şi-o doresc plinã de soare şi fericire

pe data de ………………………….orele ………………, la Biserica ………………………………………..,
alãturi de pãrinţii lor
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Le vor veghea acest început de drum naşii lor
………………………………………………………..
Toţi cei care doresc li se pot alãtura la aceastã sãrbãtoare la Restaurantul ………………………,începând cu orele ……………..
Vã aşteptãm cu bucurie sã ne fiţi alãturi!


Text 7

Viaţa ne-au dãruit-o pãrinţii

……………. şi ………….................................        ...........................…. ………... şi …………
Fericirea ne-o fãurim noi
………………….. şi ………………..
Binecuvântarea ne-o vor da naşii ………………….. şi …………………..

Iar bucuria cãsãtoriei noastre am dori  sã o trãim împreunã cu Dumneavoastrã ………………..(data), ora ….. la Biserica …………………………

Felicitãrile şi masa tradiţionalã vor avea loc la Restaurantul………………………..., începînd cu ora ………...

Vã mulţumim cã sunteţi alãturi de noi!


Text 8

       Un suflet cald sã mã-nţeleagã, L-am cãutat o viaţã-ntreagã, Sã fie a mea, sã fie al meu, Acum pornim uniţi pe-acelaşi drum.

Noi, ……………….. şi ……………..

pornind pe acelaşi drum presãrat cu fericire,  dragoste şi înţelegere, vom face legãmântul cãsãtoriei spre bucuria pãrinţilor noştri,

…………………… şi ……………       ..................................................... …………. şi …………….

Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã, pe naşii noştri,………………… şi ………………….

Vã aşteptãm sã ne bucurãm cu toţii la Restaurantul……………………………….., începând cu ora ……………..

Vã aşteptãm cu drag!


Text 9

Fie ca ziua de ……………………….,sã rãmânã o zi de neuitat în inimile pãrinţilor noştri

……………… şi ……………….                                                    ……………… şi ……………

şi a noastrã ce pãşim pe drumul vieţii

…………………… şi …………………

Îndrumaţi vom fi cu mândrie şi satisfacţie de naşii

……………………… şi …………………….

care vor veghea ca iubirea noastrã sã se împlineascã prin Sfânta Taina a Cãsãtoriei datã de bunul Dumnezeu,

ce se va oficia la Biserica ……………………….., ora ……………

Ne vom simţi onoraţi sã vã avem alãturi de noi în ambianţa Restaurantului…………………………., începând cu orele ……..

Vã aşteptãm cu drag!


Text  10

    Din sinceră şi profundă iubire, noi,

……………………….. şi …………………….
am hotărât să ne unim în dragoste şi înţelegere şi sperăm ca ziua ………………………….. să rămână o clipă de neuitat în inimile părinţilor noştri:
……………………..……………………………………………………………..
Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi cu mândrie şi satisfacţie de naşii:
…………………….. şi ……………………..
care vor veghea ca iubirea noastră să se împlinească prin Sfânta Taină a căsătoriei, ce se va oficia la Biserica ………………………., la ora ………….
Reuşita petrecerii va fi deplină dacă ne veţi onora cu prezenţa la Restaurantul……………………,începând cu ora…………….
Vă aşteptăm cu drag!


Text 11

Într-o zi specială………………………………….........
noi,
....................................................
alături de părinţii noştri
........................................................................………………………………………………..
vom păşi plini de fericire şi speranţă înaintea lui Dumnezeu pentru a pecetlui dragostea noastră cu binecuvântarea Lui.
Vă invităm să petreceţi alături de noi acest moment deosebit şi unic din viaţa noastră la Biserica ...................................................., ora .......
Masa şi felicitările vor avea loc la Restaurantul ..........................................începând cu ora .......
Naşii
........................................

Vã aşteptãm cu drag!


Text 12

Din iubire şi din convingere că data de

 ……………………………….......
va fi un moment unic şi de neuitat, noi,
……………………………………………………..
vă invităm alături de părinţii noştri
………………………........................................................………………………
şi naşii
.............................................................................
să ne onoraţi cu prezenţa la oficierea cununiei civile la …………………………………....., orele ...,

precum şi la celebrarea Cununiei Religioase la Biserica ………………………......, orele……………...
Şi pentru ca momentul acesta să fie unul special vă aşteptăm să sărbătorim împreună la Restaurantul……………........,începând cu orele …
Vă aşteptăm cu drag!


Text  13

Dragilor, Iată, a sosit vremea să vă anunţăm:
Noi doi, …………………………..............
Urmează să ne cununăm!
Naşii noştri,.............................................Vă pot confirma;
La fel, părinţii,..........................................
Ne vor fi alături pentru a fi siguri că vom spune “da”. Tare bucuroşi am fi dacă domniile voastre vor veni
Alături să ne fie, în data de ………………………………….,Atât la cununie, la Biserica ...................................., ora .........
Cât şi la veselie, la Restaurantul .................................. mai pe seara, la ora ………
Cu drag vă aşteptăm!


Text 14

Noi........................................
alături de părinţii
………...................................……..
călăuziţi de naşii
………...................................………….
cu sinceră şi fermă dorinţă de a da expresie deplină iubirii, ne vom uni în căsătorie în data de .............................
Plini de speranţă vom păşi în Casa Domnului, Biserica ....................................................., la ora ...........................
Masa şi felicitările vor avea loc la Restaurantul ..................................., la ora ...........
Vă aşteptăm cu drag!


Text 15

……………………………. şi ……………………………

împreună cu cei ce le-au vegheat paşii

………………………………….. …………………………. ………………………………..

au plăcerea de a vă invita ………………………..la oficierea cununiei religioase, care va avea loc la Biserica …………………….., ora………

Masa festivă va avea loc la Restaurantul……………………………………. începând cu ora …………………………..

Suntem însoţiţi la început de drum de naşii noştri

……………….............şi…………………………..

Vă aşteptăm cu drag


Text  16

Familiile:
........................ şi ......................
Au onoarea şi bucuria de a vă anunţa căsătoria copiilor lor:
............................ şi .......................
Ceremonia religioasă va avea loc la orele ............., la Biserica .....................................,

cu binecuvântarea naşilor: ..................................
Vă invităm să sărbătorim mult aşteptatul eveniment la Restaurantul .............................începând cu orele ....................

Vã aşteptãm cu drag!


Text 17

...........................................şi.........................................
care vor sa fie uniţi prin dragostea lui Dumnezeu au plãcerea de a vã invita
sã fiţi martori la unirea lor din dragoste în Sfânta Tainã a cãsãtoriei pe viaţã .....................................(data)

, orele ............., la Biserica....................................si la Restaurantul .................................

Naşii, ........................................................
Vã aşteptãm cu drag!


Text  18

................................şi ............................................................... şi ......................................
vă invităm să ne bucurăm împreună de această zi specială pentru copiii noştri
........................................ şi ...................................
în data de........................, la Biserica ................................................
ora ......................, când ei vor schimba verighetele şi vor primi binecuvântarea în faţa lui Dumnezeu, alături de naşii
................................. şi ......................
Iar apoi să marcăm acest moment deosebit prin tradiţionala petrecere, la Restaurantul .............................începând cu ora ...................

Vã aşteptãm cu drag!


Text  19

Cu inimile pline de bucurie şi emoţie, noi
............................. şi ......................
Alãturi de pãrintii noştri:
...................... şi ............................................... şi .........................

...........................................................................................................
avem deosebita plãcere de a vã invita la celebrarea cãsãtoriei noastre în data de ..........................Cununia civilã va avea loc la .................la ora .....
Momentul sfânt al legãrii destinelor noastre în fata lui D-zeu se va oficia la Biserica ................................................., la ora ................
Masa festivã va fi servitã la Restaurantul...................................., începând cu ora ..............
Ne vor fi aproape naşii:
............................... şi............................
Vã aşteptãm cu drag!


Text  20

................................ şi.............................
Au hotãrât sã­-şi uneascã sufletele şi inimile pentru totdeauna cu iubire

în data de........................................ la Biserica ..............................................
din...................................,ora ...................
alãturi de dragii lor pãrinţi:
........................... ....................................................................................................
şi de cei ce le vor veghea acest început de drum, naşii lor:
....................................... şi ............................
Doresc sã le fie alãturi la aceastãsãrbãtoare toti cei dragi,  la Restaurantul .................................................., la ora .....................
Vã aşteptãm cu drag!


Text  21

Ne-au dat viaţã şi ne-au crescut pãrinţii 
..............................................................................

...................................................................................

Aşa se face cã în dupã-amiaza zile de ................................ora............
Noi, ................................... şi ..............................
Ne vom uni destinele la Biserica..............................................
Cu îngerii deasupra noastrã vom primi binecuvântarea naşilor
................................ şi.............................
Vã aşteptãm cu drag sã sãrbãtorim acest eveniment la Restaurantul......................................... începând cu ora .........
“Nu trebuie sã fie înţelese sentimentele, Ele trebuie trãite”

Nu sunt produse în această categorie.

Medvi Design

Creare Magazin Online